Política privacitat i Protecció de dades

A fi de donar compliment al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell), s’exposa de forma clara i directa comes gestionen les dades de caràcter personal dels usuaris i col·laboradors d’aquesta pàgina i altres dades d’interès.

1. ¿Qui és el Responsable del tractament de les dades?

Les dades es gestionen per l’Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa, amb NIF G66091562. Pot contactar amb nosaltres a C/Ramón Casas núm 7 – 08450 Llinars del Vallès o bé via correu electrònic al lapatufallinars@gmail.com.

2. ¿Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Tractem les seves dades personals per a les següents finalitats:

  • Poder respondre les consultes i peticions d’informació dels usuaris de la web.
  • Per a desenvolupar accions comercials en general i poder oferir-li continguts i serveis que poden resultar del seu interès.
  • Poder remetre-li comunicacions i recomanacions a través de bolletins o Newsletters.
  • Tramitar les peticions d’adquisició dels productes oferts a la pàgina així com la informació als usuaris interessats de la cartellera d’espectacles de la companyia.

3. ¿Com podem obtenir les seves dades?

Obtenim informació de caràcter personal d’un mode directe, ja sigui a través de consultes realitzades pels usuaris a les nostres bústies o correus de contacte o al subscriure a la newsletter o butlletí informatiu.

4. Destinataris: ¿Qui rebrà i tractarà les seves dades?

Només a l’Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa, rebrem i tractarem les dades de caràcter personal. No es cediran les seves dades a cap tercer sense el seu consentiment exprés i inequívoc. En tot cas, s’informa als usuaris que probablement en un futur, es constitueixi una societat mercantil a fi de gestionar l’activitat de l’Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa, de mode que els usuaris accepten que les seves dades personals es cedeixin i s’incorporin a la base de dades de la futura societat a constituir. En tot cas, s’informarà degudament als usuaris dels canvis realitzats. Tot i això, s’informa que l’Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa utilitza Google Analytics, que empra cookies per a ajudar-nos a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris  de la web (més informació a la política de cookies). Aquesta eina es prestada per Google, Inc., empresa nord-americana de Delawarellur oficina principal és al  1600 AmphitheatreParkway, MountainView (Califòrnia), CA 94043, Estats Units. Google Inc. està adherit al’acordo de Privacitat (EU-US PrivacyShield) sent del tot segur aquest tractament.

5. ¿Quins són els drets dels usuaris?

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de limitació iportabilitat remetent un correu electrònic a lapatufallinars@gmail.com. Serà precís adjuntar una fotocopia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat. Així mateix, l’usuari podrà presentar les seves reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (més info a www.agpd.es).

6. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a l’Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que poden realitzar en aquestes pàgines webs.

7. Enviament de comunicacions comercials

En cas d’acceptació en el formulari oportú, es remetrà a l’usuari un butlletí de notícies o newsletter de la pàgina web. El usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a lapatufallinars@gmail.com o bé, seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.