Avís legal i condicions d’ús

  1. La Patufa Informació principal

En virtut de la previsió de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a:

Assoaciació Juvenil Colla Gegantera la Patufa
NIF G66091562
C/Ramón Casas núm 7
08450 Llinars del Vallès

E-mail de contacte: lapatufallinars@gmail.com
(A partir d’ara, La Patufa)

 

  1. Objecte de la pàgina web

La present Web té com a objecte oferir informació i promoure les activitats de La Patufa, companyia de música i espectacles per a públic familiar, així com la comercialització on-line dels productes de La Patufa (samarretes, etc.).

La Patufa no serà en cap cas responsable dels errors i/o omissions que poguessin existir a la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se a la mateixa.

La Patufa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

  1. Accés a la pàgina web

El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet sense necessitat de registrar-se.

  1. Contacte i Informació

Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: lapatufallinars@gmail.com.

En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat (link), sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

  1. Ús de la pàgina Web

L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina web diligentment i respectant la finalitat anteriorment descrita, així com l’ètica i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de La Patufa per a desenvolupar activitats contràries a las lleis, l’ètica o l’ordre públic.

A tal efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels  continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que La Patufa o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina web.

  1. Responsabilitat

La Patufa no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que resultin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del servei.

L’accés al portal Web no implica la necessitat per part de La Patufa de controlar l’absència de virus, “cucs” o qualsevol altre element informàtic danyós. L’usuari haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

La Patufa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

  1. Sobre els elements de la pàgina Web

Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a La Patufa.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal, i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el software i qualsevol altre tipus de contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina Web.

Sense perjudici de l’anterior, si els usuaris consideren que les imatges o els elements de la web poden constituir una intromissió a la seva pròpia imatge, o poden ocasionar infraccions en matèria de Propietat Intel·lectual, preguem que se’ns comuniqui mitjançant un correu electrònic a lapatufallinars@gmail.com. Un cop rebut, la companyia es compromet a analitzar la possible incidència i, en el seu cas, s’adoptaran les mesures oportunes.

  1. Hipervincles o Links

La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, La Patufa actuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

En tot cas, si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a La Patufa remetent un correu a lapatufallinars@gmail.com. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per una altra banda, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pàgines webs al present portal, sempre i quan, es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar la companyia. Així mateix, la remissió d’enllaços entre les pàgines webs no implicaran en cap cas relació comercial. Sense perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que envolti la pàgina o permeti la visualització dels continguts a través de portals diferents a www.lapatufa.cat.

  1. Publicitat

A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. La Patufa no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

  1. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies i les condicions generals, es regeix per la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, La Patufa i l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.